Pågående Entreprenader/Projekt


 

Fsk Alma, Alunda

Beskrivning av projekt: Grundläggning för utbyggnad av förskola. Gårdsupprustning/Finplanering.
Entreprenaden är indelad i 3 etapper

Beställare: PR-Bygg AB
Projektstart: Höst 2017
Färdigställande:  2018

Fsk Kölängen, Knivsta

Beskrivning av projekt: Grundläggning och finplanering för förskola samt park och lekplats.

Beställare: Bygg Construct
Projektstart: Hösten 2017
Färdigställande:  2018

Linaberg etapp 4, Stockholm

Beskrivning av projekt: Grundläggning och finplanering för flerfamiljshus och radhus samt park och lekplats.

Beställare: Skanska Sverige AB
Projektstart: 13/2-17
Färdigställande: VT 2018 

Fsk Ramsjö, Björklinge

Beskrivning av projekt: Grundläggning för utbyggnad av förskola. Gårdsupprustning/Finplanering.
Entreprenaden är indelad i 3 etapper

Beställare: PR-Bygg AB
Projektstart: 20/2-17
Färdigställande: Juni 2018