Våra Tjänster
 

Bergqvist & Son Schakt AB är ett mark och anläggningsföretag som leds av Rickard Bergqvist. Vi är idag 36 anställda och har som målsättning att bli ett starkt varumärke inom mark och anläggning

Rickard har 15 år i branschen som anläggare och platschef på större markföretag.

Arbeten vi utför:

Tomtplanering.
Schaktning.
Massförflyttning.
Grundläggning.
Trädgårdsanläggning.
Stensättning
Finplanering.
Vatten och avloppsarbeten.
Dränering.
Avloppsanläggningar.
Asfaltering.
Snöröjning.
Kallmurar.